Archief | oktober, 2010

Old but Gold.

31 Okt

Oud, maar Goud. Over Adam gesproken, hij is niet genomineerd voor de EMA’s. Maar zou hij wel een prijs uit rijken, omdat hij een goed jaar heeft gehad, qua muziek? Ik vind dit een heel goed lied en het is ook een nummer 1 hit geworden. We’ll see!

Old, but Gold. About Adam, he’s not nominated for the EMA’s. But would he give the prices, because he had a good year about music? I like this song and it was also a number 1 hit. We’ll see!

Lots of Love, HippThingz.

PS. Ik stuur niet zo vaak meer artikelen. Ik heb hier 2 verklaringen voor: Ik heb niet zoveel tijd meer en ik ben nogal inspiratieloos. Het is weg. Weten jullie misschien iets zodat het terug komt? Let me know!

PS. I don’t send articles much. I have 2 explanations: I don’t have much time anymore and i’m uninspired. It’s gone. Do you know something, so it will come back? Let me know!

Advertenties

Lauren Conrad – Style Guide.

27 Okt

Jullie hebben het vast al wel gehoord. Na ‘Sweet Little Lies’ en ‘L.A. Candy’ schrijft Lauren Conrad ook nog een ander boek: Style. Hierin schrijft ze over haar stijl (Duuh, haha). Het boek komt al heel snel uit, maar we zijn toch nieuwsgierig! Kijk mee naar het filmpje, waar ze de photoshoot doet voor haar boek! I Love the dresses!

You’ve maybe already heard. After ‘Sweet Little Lies’ and ‘L.A. Candy’, Lauren Conrad also wrote another book: Style. Here she writes about her style (Duuh, haha). The book comes really fast, but we are curious! Watch this, where she is doing the photoshoot for her book! I Love the dresses!

Klik HIER Je komt op een site. Links zie je het boek. Klik daarop en… Lezen maar (: LET OP: Het is Engels talig.

Click HERE. You come to a site. On the left side you see the book. Click on it… and read it (:

Ik ben zo benieuwd! Jij ook? Let me know!
I’m curious! You too? Let me know!

Lots of Love, Hipp Thingz <33


NO, NO, NO! THIS IS NOT GOOD!

25 Okt

Lieve bloggers. Het spijt me heel erg, maar er komt dus weer een hele verandering. De naam zal HippThingz blijven en VOGUELLE is dus helemaal verleden tijd. Asjeblieft, vergeet die naam VOGUELLE. Het was helemaal verkeerd! Waarom? Ik zal het jullie vertellen…

Ik was druk bezig met het veranderen van mijn naam. Ook moest ik het webadres veranderen. Dat lukte dus niet. Wat natuurlijk heel jammer is. Ik overwoog zelfs om een nieuwe blog te maken. Alleen voor een naam! Ik dacht, dat gaat te ver. Dus ik stopte onmiddelijk, en dus zal de naam weer HippThingz worden.

Het spijt me heel erg als ik jullie zo erg verward heb. Het spijt me zo erg.

Dus vanaf nu:
HIPPTHINGZ – http://www.hippthingz.wordpress.com

Bedankt voor jullie begrip.

——————————————————————————————

Dear bloggers. I’m so sorry, but there comes a whole new change again. The name will be still HippThingz and VOGUELLE is completely gone. Please, forget the name VOGUELLE. It was all wrong! Why? I’ll tell you…

I was working hard for changing my name. I also had to change the web adress. That did’nt work. Wich is very sad. I even considered to make a new blog. Only for a name! I thought, that goes to far. So, i immediately stopped, and so the name will be HippThingz again.

I’m so sorry if i confused you. I’m really sorry.

So from now:
HIPPTHINGZ – http://www.hippthingz.wordpress.com

Thanks for your understanding.

Lots of Love, HippThingz.

YEAY! A NEW NAME!

24 Okt

Aloha bloggers! Ja ja, we hebben de naam voor deze blog! Jullie hebben allemaal gestemt en dus is er een uitslag.
Maar voordat ik de naam vertel: Allemaal, zo bedankt voor jullie hele lieve comments! Ik hoop dat jullie deze blog zullen blijven volgen of regelmatig lezen. Ik zal ook zeker jullie blog blijven lezen! Jullie betekenen heel veel voor me!

Maar ik zal jullie niet langer laten wachten… De nieuwe naam van deze blog is..

VOGUELLE (tatatataaaaaa)

http://www.voguelle.wordpress.com

Dank jullie allemaal dat jullie hebben gestemd! En vanaf nu zal ik deze naam ZEKER WETEN HOUDEN ;D

En sorry dat ik deze week geen artikel heb geschreven. Ik was op vakantie in Oostenrijk. Zijn jullie nog ergens op vakantie geweest? Let me Know ;]

——————————————————————————————

Aloha bloggers! Yes yes, we have the name for this blog! You have all voted en so, there’s a result.
But before i’ll tell the name: Everyone, thank you so much for your lovely comments! I hope you gonna follow this blog or just visit this blog sometimes. I will definitely visit your blog! You mean alot for me!

But i will not wait longer for you… The new name of this blog is..

VOGUELLE (tatatataaaaaa)

http://www.voguelle.wordpress.com

Thank you all that you have voted! En this time i will DEFINITELY KEEP IT ;D

And sorry that i didn’t wrote some articles this week. I was on vacation in Austria. Have you been on a holiday? Let me Know ;]

Lots of Love, VOGUELLE

And The Name Is…

15 Okt

 

Jullie hebben allemaal gestemd op de poll voor de naam van deze blog. En de uitslag is…

HippThingz (:

Maar, sommige van jullie hebben ook gestemd op de andere naam. En omdat jullie de andere naam nog niet hebben gezien, ga ik het volgende doen: Ik laat jullie de naam zien die ik had bedacht.

En de naam is…

VOGUELLE (:

PAS OP! Deze naam (VOGUELLE) is COPYRIGHT en mag dus NIET worden gebruikt voor eigen gebruik.

Daar wou ik het dus in veranderen. Jullie kunnen nog steeds stemmen! Volgende week zaterdag ga ik definitief  deze naam houden OF de nieuwe naam gebruiken. Het is aan jullie (:

_____________________________________________________________________________________________

You all have voted on the poll for the name of this blog. And the result is…

HippThingz (:

But, some of you have voted on the other name. And because you didn’t saw the name yet, i’m gonna do this: I will let you see the name that i had in my thoughts.

And the name is…

VOGUELLE (:

BEWARE! This name (VOGUELLE) is COPYRIGHT and may not be used for personal use.

That’s what i wanted to change into. You can still vote! Next Saturday i will definitely keep this name OR use the new name. It’s up to you (:

 

Lots of Love xx.

 

A New Novel by…

14 Okt


I Love her legging!

We weten allemaal dat Lauren Conrad 2 boeken heeft geschreven en dat ze misschien al met een derde bezig is. Maar ze is niet de enige boekenschrijfster. Ook Hilary Duff vond het idee leuk.

Het boek heet Elixir. Nee, het is geen auto biografie. Het boek gaat over een meisje die haar vader is kwijtgeraakt.

“De hoofdpersoon, die Clea heet, is een nieuwsfotografe. Haar ouders zijn allebei bekende mensen en daardoor groeit Clea op in de spotlights. Toch kiest ze zelf voor een beroep buiten de spotlights, en ze wordt gek op fotografie, nadat haar vader haar op jonge leeftijd een camera geeft. Maar als hij op een werk reis op mysterieuze wijze verdwijnt, weet Clea niet meer wat ze moet doen. Ze wordt achtervolgd door nachtmerries en rampspoed. En dan verschijnt er ook nog eens een schim van een onbekende man op al haar foto´s…” – Girlscene.

Ik ben benieuwd naar het boek! Jij ook?

Klik hier voor het boek. (Is in het Engels)

___________________________________________________________________________________________

We all know that Lauren Conrad has written 2 books and she maybe is working with the third book. But she’s not the only book writer. Also Hilary Duff liked the idea.

The book called Elixir. No, it’s not a auto biography. This book is about a girl that lost her father.

” The main character, called Clea, is a news photographer. Her parents are both famous people and Clea grows up in the spotlights. However, she chooses a job outside the spotlights, and she is crazy about photography, if her father gives her a camera at young age. But if he’s gonna travel for work and he mysteriously disappears, Clea doesn’t know what to do. She’s haunted by nightmares and disasters. And then appears also a shadow of an unknown man at all her photos…” – Girlscene.

I’m curious about the book! You too?

Click here for the book.

 

 

Lots of Love xx.

 

 

 

The CHUGG.

13 Okt

Sommige van jullie hebben het al gehoord in Januari: Jimmy Choo en UGG Australia gaan samenwerken. We hebben lang gewacht, maar hier zijn ze dan: The CHUGG’s

Some of you already heard about it in January: Jimmy Choo and UGG Australia are going to work with each other. We waited a long time, but here they are: The CHUGG’s.

 

 

 

 

 

 

Prijs: Vanaf ongeveer 450 Euro.

Price: From about 450 Euro.

 

Ik weet niet echt wat ik er van vind. Ik twijfel nog een beetje. Ik denk dat ik de gewone, klassieke UGG’s leuker vind. En de gewone Jimmy Choo’s. Wat vind jij van de CHUGG’s? Let me know!

 

I don’t know what i find about it. I doubt a bit. I think that i like the normal, classic UGG’s better. And the normal Jimmy Choo’s. What do you think about the CHUGG’s?. Let me know!

 

Lots of Love xx.